2010_A_feelTEIKYO.jpg

feel TEIKYO 2011

帝京大学キャンパスライフマガジン編集制作
2010/Teikyo University
AD+D_Shinji Mizoguchi(lush) PH_Norio Kidera, Orie Ichihashi, Kentaro Kase, Arata Suzuki(go relax E more), Kasane Nogawa, Hiroshi Noguchi, Ayumu Muneno, Shinono Takahashi, Kentaro Matsumoto, Yuka Shiga IL_Katsuki Tanaka, Hideki Tanaka, Nampei Kaneko

<<     >>