LUMINE
2018 SUMMER CAMPAIGN
“TIMELESS”
  • 編集制作
    ©LUMINE Co., Ltd.
    Art Direction&Design: siun Web Design: Kana Tamamura Graphic Design: Ayame Ono Photography: Masahiro Sanbe, Kazuya Aoki Stylists: Chikako Aoki, Kozue Anzai, Nobuko Ito, Reiko Ogino, Sayaka Kawakami, Naomi Shimizu, Kei Shirahata, Chiharu Dodo, Makoto Fukuda, Kayo Yoshida