『BEAMS AT HOME 4』
  • ©TAKARAJIMASHA 2018

    Art Direction: Noriteru Minezaki(STUDIO)) Design: Kosuke Shono((STUDIO)), Itaru Mizutani Photography: Shin Hamada, Miho Noro, Yuka Uesawa, Kazuki Watanabe, Yosuke Morishita, Yuna Iwase, Miki Yamauchi, BOLIN Illustration: Kahoko Sodeyama, Miki Higuchi