『BEAMS ON LIFE LIVING,
DINING & KITCHEN』
  • Art Direction: Noriteru Minezaki((STUDIO)) Design: Kosuke Shono((STUDIO)), Itaru Mizutani Photography: Shin Hamada, Miho Noro, Yuka Uesawa, Kazuki Watanabe, Eriko Nemoto, Tatsuyuki Yamashita, Yuna Iwase, Tatsuya Ochi,Sumiyo Ida, Amanda Kho, BOLIN Illustration: Kahoko Sodeyama